Aktuality

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ČINNOSTI ŠKOLY V SOUVISLOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ, K NIMŽ NEMOHOU ZA KRIZOVÉ SITUACE VYKONÁVAT PÉČI RODIČE

14.10.2020

Vážení rodiče,
naše škola byla opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu určena k vykonávání péče o děti a mládež rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:

Doba, po kterou bude škola zajišťovat péči*:        pracovní dny od 06:15 do 16:30 hodin

*Po domluvě s vedoucím Odboru školství Městského úřadu Hlinsko bude provoz školy zajištěn v případě potřeby i ve dnech od 26. do 30. 10. (podzimní prázdniny), včetně státního svátku 28. 10. 2020.

Co zajistíme:

  • vychovatelky školní družiny (popř. asistentky pedagoga) budou průběžně zajišťovat plnění úkolů zadaných žákům v rámci distančního vzdělávání jejich kmenovou školou (individuální pomoc při plnění jednotlivých úkolů),
  • dle organizačních možností vytváření prostoru žákům pro jejich účast na on-line výuce zajišťované jejich kmenovou školou (je třeba, aby měli žáci svoje mobilní zařízení pro on-line výuku, připojení k internetu zajistíme),
  • při pobytu ve škole budou pro žáky dále v rámci našich možností zajišťovány zájmové činnosti realizované běžně školní družinou (dopoledne pobyt v prostorech školy/školní družiny, odpoledne dle počasí pobyt venku);
  • v čase od 12 do 13 hodin bude zajištěn oběd ve školní jídelně (přihlášení ke školnímu stravování je si třeba zajistit individuálně, tedy telefonickým přihlášením v kanceláři školní jídelny – 469 311 575, Ilona Vašková)
  • vzhledem k tomu, že se budou setkávat děti z různých kolektivů (tříd, škol,...) prosíme rodiče, aby děti nosily během pobytu ve škole roušky

Postup pro přihlášení k pobytu ve škole:

  • nejprve je třeba předem telefonicky kontaktovat školu (731 576 355, Tomáš Louda);
  • vyplnit a odevzdat písemnou přihlášku - ke stažení zde, popř. v tištěné podobě vyzvednou ve škole.
  • PROSBA - informujte nás prosím vždy o plánované nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole v čase uvedených na přihlášce; prosíme, abyste svoje děti omlouvali i v případech náhle vzniklé situace (onemocnění, rodinné důvody apod.). Využívejte prosím telefonního čísla 605 916 752, popř. 731 576 355.

V případě dalšího dotazu mne prosím kontaktujte na telefonním čísle 731 576 355. Tomáš Louda, ředitel školy