Aktuality

PODĚKOVÁNÍ - ZÁPIS DO 1. A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD

22.4.2022

Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli přihlásit svoje děti do 1. třídy a do přípravné třídy na naši školu!  
Příští školní rok se díky Vám podaří otevřít dvě první třídy, přihlásilo se 39 dětí a dvě přípravné třídy, přihlásilo se 24 dětí. 
Během měsíce června proběhne první třídní schůzka, na které se rodiče dozvědí všechny potřebné informace k zahájení 1. třídy (chod školy, přihlášky do družiny a jídelny, pomůcky pro prvňáčka,...). O termínu budete informováni přes email. 
Věříme, že budete spokojení a dětem se u nás bude líbit.
Učitelé z Ležákovky

FOTKY ZE ZÁPISU