Aktuality

ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

16.6.2022

Středa 22. 06. 2022 - pedagogická rada (uzavření klasifikace za 2. pololetí šk.roku 2021/2022)

Čtvrtek 23. 06. 2022
Ukončení vyučování: 

  • 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.
  • 2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.

Činnost: Vybírání a kontrola učebnic
 

Pátek 24. 06. 2022
Ukončení vyučování: 

  • 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.
  • 2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.

Činnost:  Dokončení kontroly a rozdání učebnic pro příští školní rok., úklid tříd 
 

Pondělí 27. 06. 2022
Ukončení vyučování: 

  • 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.
  • 2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.

Činnost:  Třídnická hodina – třídní učitelé zajistí program pro svou třídu (upraven bude operativně dle aktuálního počasí)
 

Úterý 28. 06. 2022
Ukončení vyučování: 

  • 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.
  • 2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.

Činnost:  Třídnická hodina – třídní učitelé zajistí program pro svou třídu (upraven bude operativně dle aktuálního počasí)
 

Středa 29. 06. 2022
Ukončení vyučování: 

  • 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.
  • 2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.

Činnost:  Třídnická hodina – třídní učitelé zajistí program pro svou třídu (upraven bude operativně dle aktuálního počasí). 
               Před odchodem žáků ze školy budou vyklizeny šatny a všechny šatní skříňky.
 

Čtvrtek 30. 06. 2022
Ukončení vyučování: 1. i 2. stupeň po 1. vyučovací hodině, v 08:45 hod.
Činnost: Poučení žáků o BOZP v průběhu hlavních prázdnin, předávání vysvědčení, odchod na letní prázdniny

p. řed. Louda