FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ZÁPIS)
    Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
    Žádost o odklad povinné školní docházky
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce - Odklad

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
    Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

PŘESTUP ŽÁKA
    Žádost o přestup žáka
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (dříve speciální třída)
    Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce

ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO TŘÍDY ZŘÍŹENÉ PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (dříve praktická třída)
    Žádost o ZAŘAZENÍ žáka do třídy zřízené dle § 16 odst. 9.doc
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

UVOLNĚNÍ ŽÁKA
    Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování
    Uvolnění z TV
    Žádost o uvolnění žáka z vyučování (více dnů)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
     Přihláška do školní družiny
    Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny