ŠKOLNÍ DRUŽINA

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve čtvrtek 30. 06. 2022 bude provoz školní družiny v čase od 06:15 do 12:00 hodin. 
V případě přípravných tříd bude provoz školní družiny ukončen v 16:30 hodin
(respektive dle zájmu rodičů).


Ranní provoz: 6.15 - 7.50
Odpolední provoz do 16.30 (nebo dle dohody s rodiči)
mob.: 605 916 752


Poplatek za školní družinu
Poplatek za školní družinu je možné platit převodem na účet školy: 1144665399/0800,
ve výjimečných případech v hotovosti přímo ve ŠD.

Platba za školní rok se provádí ve dvou splátkách:
za období září – prosinec 400,- (do 15. 10.)
za období leden – červen 600,- (do 15. 02.)
U plateb do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: příjmení jméno a třídu žáka Např.: Novák Josef 3.A

    FOTOGALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

   Vnitřní řád školní družiny
   ŠVP školní družiny
   Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/2022
   Bezhotovostní platba za družinu
   Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny
   Přihláška na kroužek ve školní družině

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Monika Zahálková

2. oddělení - vychovatelka Alena Janoušková

3. oddělení - vychovatelka Petra Hrubá

4. oddělení - vychovatelka Olga Vokálová

KROUŽKY

- všechny kroužky jsou v rámci družiny ZDARMA
Pondělí výtvarka 14.40 - 16.00
Úterý sportovní 14.30 - 15.30
Středa divadelní 15.00 - 15.45
Čtvrtek dovedné ruce 14.40 - 16.00


  •    Přihláška na kroužek