ŠKOLNÍ DRUŽINA

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní provoz: 6.15 - 7.50
Odpolední provoz do 16.30 (nebo dle dohody s rodiči)
mob.: 605 916 752


Poplatek za školní družinu
Poplatek za školní družinu je možné platit převodem na účet školy: 1144665399/0800,
ve výjimečných případech v hotovosti přímo ve ŠD.

Platba za školní rok se provádí ve dvou splátkách:
za období září – prosinec 400,- (do 15. 10.)
za období leden – červen 600,- (do 15. 02.)
U plateb do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: příjmení jméno a třídu žáka Např.: Novák Josef 3.A

    FOTOGALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

   Vnitřní řád školní družiny
   ŠVP školní družiny
   Přihláška do školní družiny pro školní rok 2022/2023
   Bezhotovostní platba za družinu
   Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny
   Přihláška na kroužek ve školní družině

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Monika Zahálková

2. oddělení - vychovatelka Aneta Vašková

3. oddělení - vychovatelka Petra Hrubá

4. oddělení - vychovatelka Olga Vokálová

5. oddělení - vychovatelka Alena Janoušková

KROUŽKY

- všechny kroužky jsou v rámci družiny ZDARMA
Pondělí VÝTVARNÝ 15:00 - 16:00
Úterý ANGLIČTINA
(PRO 1. A 2. TŘ.)
15:00 - 15:45
Úterý DOVEDNÉ RUCE 15:00 - 16:00
Středa SPORTOVNÍ 14:30 – 15:20
Čtvrtek ANGLIČTINA
(PRO 3. A 4. TŘ.)
15:00 - 15:45
Čtvrtek DRAMATICKÝ 15:00 - 16:00


  •    Přihláška na kroužek