ZŠ Hlinsko, Ležáků

Projekt  - EU PENÍZE ŠKOLÁM

V rámci projektu " EU PENÍZE ŠKOLÁM" byly v oblasti ICT vytvořeny následující materiály:
Evropa Dějepis pro 7. ročník Biologie člověka
Anglické reálie Průřez hudebním světem Rv - Poznáváme svět
Souhrn gramatiky pro 5. roč. Hudební výchova hravě Procvičovací úlohy pro 5. roč.
Práce s materiály Slovní zásoba Ov - Občan ČR
Gramatika Počítáme a rýsujeme Svět kolem nás
Počty Život kolem nás Věcné učení
Tvrdé a měkké souhlásky Párové hlásky Vyjmenovaná slova
Antika Vesmír Multimedia

Projekt byl úspěšně ukončen 31. 8. 2013.