FOTOGALERIE

Papírové P prvňáčků

8.10.2018

Dnes jsme se naučili již čtvrté písmenko - P. Čekala nás další pohádka, tentokrát o Pepe a Pépé, kteří si pověsili čepice na strom... 
Po pohádce, která nám ukázala tvary písmene P, jsme si zkusili najít v novinách písmena P. Potom si děti mohly noviny natrhat a poskládat si z nich velké tiskací P a malé tiskací p. 

V matematice jsme se učili psát 4. Počítali jsme a porovnávali jsme do 4. Učíme se znát a používat znaménka + - = < > . 

V prvouce jsme se učili o bezpečné cestě do školy - semafory, přecházení, chůze po silnici bez chodníku, reflexní prvky na oblečení apod. 
Dnes jsme se bavili o podzimu. Děti říkaly, co se jim vybaví, když se řekne podzim. Já jsem jim na tabuli podle jejich odpovědí malovala podzimní obrázek. Měli jsme na něm: padající barevné listí na cestě a pod stromem, vlaštovky na drátech, dozrávající jablíčka a hrušky, teplejší oblečení, děti, které jdou do školy, vítr, mraky a déšť, krmelec, kaštany, šišky, výlov rybníka... Děti si vzpomněly na všechno důležité, dokonce i na mlhu a jinovatku. To se nám hodilo k dalšímu úkolu. V učebnici jsme se seznámili se značkami počasí. Děti vám třeba dají hádanku, co která značka znamená. :-)  Z prvouky mají děti i domácí úkol na pátek - dobarvit v učebnici obrázky, které patří k podzimu. 

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106