FOTOGALERIE

Návštěva Skřítků ve skanzenu Betlém Hlinsko

18.5.2022

Ve středu 18. 5. byl Den muzeí a galerií, kdy vstup pro návštěvníky je zdarma. Proto jsme se s prvňáčky rozhodli navštívit zdejší Muzeum v přírodě Vysočina – Betlém Hlinsko. Než jsme tak učinili, v hodinách prvouky jsme si povídali na téma „Lidé a čas“. Nejen že jsme se naučili dny v týdnu, měsíce a roční období, ale také jsme si povídali o dobách minulých – jak lidé žili. Při návštěvě muzea jsme pak navštívili roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků. Prohlédli jsme si dílnu a obydlí tkalce, hračkáře, ševce a výrobce pilníků. Děti se tak dozvěděly mnoho nových informací o dobách minulých a mohou tak porovnat způsob života lidí v současnosti a v minulosti.

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109