FOTOGALERIE

Bezpečně do školy - Čmeláčci (PT1)

23.9.2022

Čmeláčci z přípravné třídy se v minulém týdnu různorodými činnostmi seznamovali s pravidly, díky nimž se dostanou bezpečně do školy. Učili se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Proto jsme si tento týden s dětmi povídali o dopravních prostředcích, chování v provozu a připomněli jsme si význam dopravních značek, které jsme si vybarvili a poskládali. Poznávali jsme různé dopravní prostředky podle místa pohybu – jezdící po silnici, železnici, po vodě a ve vzduchu. Děti si zdárně vyrobily lodičky, které odpluly po řece Chrudimce. Plno zajímavostí jsme se naučili ve výukovém programu BESIP.

Týden jsme zakončili společnou venkovní pátračkou s první a druhou třídou, kde jsme hledali stíny obrázků. Dětem se hra moc líbila.

p. uč. Albrechtová

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116