FOTOGALERIE

Od lesních plodů až k městské dopravě - Včeličky (PT2)

27.9.2022

S dětmi v přípravné třídě rádi trávíme čas venku na čerstvém vzduchu. Pozorujeme přírodu a všímáme si změn kolem nás. S přicházejícím podzimem nacházíme různé přírodniny a plody stromů. V blízkém okolí školy jsme si všimli také rostoucích hub. S jejich tematikou jsme si pak hráli ve škole. Seznamovali jsme se s různými druhy hub a poznávali je ve skutečnosti i na obrázku. Jejich názvy jsme pak dle slabik vytleskávali a určovali jejich počáteční hlásku. Na dané téma jsme také tvořili výtvarné dílo s názvem „Houby v lese“. Uplatnili jsme techniku prožitkové malby, kolorované kresby a koláže v dolepování hub. Naučili jsme se také novou písničku o houbách a zahráli pohybovou hru Na houbaře. Samotné houby jsme dokonce našli. Ty jedlé jsme pak krájeli a sušili. Rozvíjeli jsme také předmatematické představy při porovnávání velikosti hub a uvolňovali ruku při grafomotorických cvičeních na tabuli i v sešitě.
V dalších dnech jsme se prostřednictvím různorodých činností seznamovali s pravidly bezpečného pohybu v silničním provozu. Povídali jsme si o správném chování v dopravě a připomněli si význam dopravních značek. Poznávali jsme různé dopravní prostředky a rozdělovali je podle místa pohybu. Na téma Doprava jsme také výtvarně tvořili a užili si spoustu legrace u netradičních výtvarných technik. Plno zajímavostí jsme se naučili ve výukovém programu BESIP.
Vše jsme zakončili společnou venkovní pátračkou s první a druhou třídou. Hledali jsme obrázky a jejich stíny. Dětem se činnosti moc líbily a zdárně se do všeho zapojovaly.

p. uč. Hubená

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120