FOTOGALERIE

Jak se Skřítkové učí dopravním předpisům (II.B)

28.9.2022

V měsíci září jsme se se Skřítky v hodinách  prvouky věnovali tématu "Škola" a bezpečné cestě do ní. Povídali  jsme si o dopravních předpisech a hlavně o tom, jak je správně dodržovat. Učili jsme se značky, které si děti v hodinách pracovních činností  a výtvarné výchovy samy vyrobily.  V českém jazyce jsme se pak věnovali psaní jejich názvů a snažili se jim  hlavně porozumět. Ve škole jsme si vše vyzkoušeli, jak se říká nanečisto. Trénovali jsme přecházení vozovky bez přechodu pro chodce, reagovat na semafory, správně chodit po chodníku, přes přechod a reagovat na možné vzniklé situace v dopravním provozu. Poté jsme se vydali do terénu vše vyzkoušet naživo. V okolí naší školy měli Skřítkové za úkol najít dopravní značky, které si předem vylosovali a svým spolužákům vysvětlit jejich význam. Dále si vyzkoušeli přecházení vozovky pěkně jeden po druhém, aby cesta do školy byla pro ně co nejbezpečnější. Zapojili jsme se v průběhu měsíce září také do školní soutěže „Pěšky do školy“, kde se jim tyto získané dovednosti budou jistě hodit. Druháčkům se v dopravní výchově velice vedlo.  Věřím a pevně doufám, že jejich cesta  bude vždy jen bezpečná.

p. uč. Staňková

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114