FOTOGALERIE

Co všechno stihla v září Ptáčata (II.A)

29.9.2022

V českém jazyce, jak už víte, jsme se učili abecedu. Písničkou Abeceda jsme zahajovali každou hodinu Čj. Dětem se tak líbila, že jsme ji nikdy nezpívali jen jednou, čehož si všimnul i pan ředitel, který má kancelář pod námi. Říkal, že už ji umí taky. Děti si zapamatovaly abecedu i pomocí básničky A, bé,cé, čé, dé, ďé, učím se abecedu vsedě. A protože jsme se v prvouce učili o podzimu, o tom, jaké je počasí, co se sklízí, jak se zbarvuje listí a že je podzim hodně šikovný malíř, tak jsme si ve výtvarné výchově namalovali barevná podzimní písmena, kterými začínají naše jména. Kdo stihl, mohl si namalovat ještě jakékoli další, proto na fotkách uvidíte i F, E… Děti se podle svých jmen zkusily seřadit podle abecedy a zvládly to na jedničku. Písmenka jsme si vyzkoušeli i vymodelovat z modelíny a „napsali“ z nich svá jména. 
V prvouce jsme se učili také o bezpečnosti v silničním provozu. Děti říkaly, jaká pravidla znají a jak se dodržují. Zahráli jsme si několik scének, jak přecházet správně přes přechod, když jedou po silnici auta. Vyzkoušeli jsme si, jak se zachovat při dopravní nehodě, jaká telefonní čísla IZS znát, co je potřeba ohlásit na tísňové lince. Prozkoumali jsme reflexní bezpečnostní prvky na našich aktovkách. A abychom byli šikovnými účastníky silničního provozu, zopakovali jsme si dopravní značky. Děti ke značkám přiřazovaly jejich správné názvy. Při pracovních činnostech jsme si je namalovali a vystřihli krásné značky a zvládli jsme i dopravní prostředky. Dvoupatrový autobus i s WC nemá chybu. :-)
V matematice děti sčítají a odčítají do 20. Někteří ještě s pomocí prstíků, někteří už zkouší bez nich. Musím Ptáčata pochválit, že jsou šikovná při psaní odpovědí u slovních úloh. Většina dodržuje výšku písmen i správné pořadí slov. Děti dostávají při matematice „papír navíc“, tzn. že pokud mají zadanou práci splněnou a museli by čekat na ostatní, vyndají si tento „papír navíc“ a plní úkoly z něj (barevné počítání, příkladové křížovky apod.) Když mají všichni splněnou zadanou práci, „papír navíc“ schovají a pracujeme zase společně.  
V angličtině jsme si zopakovali všechna slovíčka z 1. třídy. Děti umí pozdravit, představit se, napočítají do deseti, znají šest barev, pojmenují části oblečení, členy rodiny i několik hraček. A písniček umí zazpívat hned několik. Number conga je asi nejoblíbenější, to se všichni spojí do dlouhého hada, zpívají a řádí po třídě. :-)
Děti zpívají rády nejen při angličtině, ale i při hudební výchově. Už jsme se naučili několik písniček o českých městech např. Kdyby byl Bavorov, Běží liška k Táboru, Okolo Frýdku… Před státním svátkem jsme si poslechli českou státní hymnu, seznámili jsme se s jejím textem a vysvětli jsme si, že se při ní stojí a nezlobí. :-) Naučili jsme se také dirigovat ve dvoudobém taktu a zkoušeli jsme tancovat polku. To vám byla legrace. :-)

Tak co myslíte? Už jsme toho za jeden měsíc zvládli dost, že ano!? A to jsem se ještě nezmínila o skákání, házení, chytání, přeskakování, běhání a šplhání v tělocviku... Tak třeba příště.

p. uč. Burešová

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102