ŠKOLNÍ PARLAMENT

Žákovský parlament pod vedením p. uč. Romany Pažitné

Činnost školního parlamentu:

  • scházíme se vždy první čtvrtek v měsíci o velké přestávce
  • přenášíme informace a podněty ze života naší školy mezi dospěláky a své spolužáky
  • všímáme si, zajímáme se a společně hledáme řešení případných potíží a nedostatků
  • snažíme se pomáhat a vytvářet dobré mezilidské vztahy ve škole
  • chráníme naše školní prostředí
  • organizujeme poutavé akce pro všechny spolužáky

Těšíme se na další společné akce a příjemně prožité chvilky. Parlamenťáci

Akce pořádané školním parlamentem: