TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021

  • 8. září od 17:00 hodin - 2. - 9. ročník

HOVOROVÉ HODINY


1. stupeň – podle časového harmonogramu vytvořeného třídním učitelem od 17 hodin
2. stupeň – od 17 hodin do 19 hodin

  • 10. listopadu 2020 - ZRUŠENO kvůli epidemiologické situaci
  • 13. dubna 2021

Společně s rodiči mohou na hovorové hodiny přijít i žáci.
 

Konzultační hodiny pro žáky - podle potřeby po dohodě s žáky, popř. rodiči
Konzultační hodiny pro rodiče - na základě domluvy učitele s rodiči