Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Školní jídelna

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
ředitelka ŠJ: Ilona Vašková DiS.
telefon: 469 311 575

 

Výběr a odhlašování obědů: www.strava.cz - číslo zařízení 10300, uživatelské jméno a heslo - prijmeni.jmeno (po prvním přihlášení si změňte heslo)

Informace pro rodiče a strávníky:

Stanovení výše úplaty za školní stravování na základě §123 odst. 3 zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s §5 vyhlášky 107/2005 Sb. (o školním stravování)
stanovuji s platností od 1. 9. 2016 výši úplaty za školní stravování následovně:
a) strávníci 7-10 let oběd 24,- Kč
b) strávníci 11-14 let oběd 26,- Kč
c) strávníci 15 a více let oběd 27,- Kč
Do vyšší věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1. 9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.
Strávníci, kteří se nestravovali ve Scolarestu Hlinsko si při podání přihlášky musí zakoupit čip - cena za 1 ks - 115,- Kč.
Strávníci, kteří se již stravovali ve Scolarestu Hlinsko budou dále používat stravovací kartu, kterou vlastní. Prosím, při podání přihlášky, vezměte stravovací kartu s sebou ke kontrole. Děkuji.