Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020

25.11.2020

Milí rodiče, milí žáci, 
od pondělí 30. listopadu se opět vrací žáci do škol a to následovně:
1. stupeň: prezenční výuka již pro všechny ročníky,
9. ročníky: prezenční výuka, 
6. - 8. ročníky: tzv. rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech - střídá se výuka prezenční a distanční).

Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku (včetně pobytu ve školní družině). Prosíme, abyste své děti vybavili náhradní rouškou a igelitovým sáčkem pro uložení roušky použité. U žáků bude po celou dobu dbáno na dodržování stanovených protiepidemických a hygienických pravidel. Prosíme, vybavte své děti kapesní dezinfekcí.

1. ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ
V uvedený čas vyzvedává žáky u stanoveného vchodu do budovy školy vyučující první vyučovací hodiny.
Prosíme všechny o důsledné dodržování času stanoveného pro vstup žáků do školy.

Ranní i odpolední družina v provozu, žáci rozděleni po třídách na jednotlivá oddělení. 

1. – 5. ročník každý den prezenční výuka dle běžného rozvrhu

I. A                 sraz před vchodem do školní družiny v 8:00 hodin (děti z ranní ŠD vyzvedne třídní učitelka)

II. A                sraz před vchodem do školní družiny v 7:45 hodin  (děti z ranní ŠD vyzvedne třídní učitelka)

III. A               sraz před hlavním vchodem v 7:40 hodin (děti z ranní ŠD vyzvedne třídní učitelka)

IV. A               sraz před hlavním vchodem v 7:50 hodin (děti z ranní ŠD vyzvedne třídní učitelka)     

V. A                sraz před hlavním vchodem v 8:00 hodin (děti z ranní ŠD vyzvedne třídní učitelka)

9. ročník každý den prezenční výuka dle běžného rozvrhu

IX. A               sraz před hlavním vchodem v 7:45 hodin 

IX. B               sraz před hlavním vchodem v 7:50 hodin

 

2. ROTAČNÍ VÝUKA  6. - 8. ročníků

- střídání prezenční a distanční  výuky po týdnech dle následujícího harmonogramu: 

 • Týden 30. 11. – 4. 12. 2020

VI. A, VIII. A – prezenční výuka dle běžného rozvrhu

 • VI. A sraz před hlavním vchodem 7:50
 • VIII. A sraz před hlavním vchodem 7:40

VII. A – distanční výuka (aktualizovaný rozvrh na webových stránkách)

 • Týden 07. 12. – 11. 12. 2020

VI. A, VIII. A – distanční výuka (aktualizovaný rozvrh na webových stránkách)

VII. A – prezenční výuka dle běžného rozvrhu

 • VII. A sraz před hlavním vchodem 7:40
 • Týden 14. 12. – 18. 12. 2020

VI. A, VIII. A – prezenční výuka dle běžného rozvrhu

 • VI. A sraz před hlavním vchodem 7:50
 • VIII. A sraz před hlavním vchodem 7:40

VII. A – distanční výuka (aktualizovaný rozvrh na webových stránkách)

 • Týden 21. 12. – 22. 12. 2020

VI. A, VIII. A – distanční výuka (aktualizovaný rozvrh na webových stránkách)

VII. A – prezenční výuka dle běžného rozvrhu

 • VII. A sraz před hlavním vchodem 7:40

 

3. UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ

Vyučování bude ve všech třídách ukončeno dle běžného rozvrhu.

ZMĚNA VE VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. a 2. ročníku.

 • Žáky I. A budou rodiče vyzvedávat před hlavním vchodem do budovy školy (žáky po ukončení vyučování přivádí již po převlečení v šatně třídní učitelka).
 • Žáky II. A budou rodiče vyzvedávat u bočního vchodu do školní družiny (žáky po ukončení vyučování přivádí již po převlečení v šatně třídní učitelka).
 • Žáci 3. - 5. ročníků, kteří nechodí do družiny, budou odcházet hlavním vchodem. 


4. STRAVOVÁNÍ

S ohledem na pokyn MŠMT týkající se dodržování homogenity skupin žáků bude školní stravování zajišťováno nestandardně v některých případech i v průběhu vyučování (tedy v rámci hodin tělesné výchovy, hudební výchovy apod.). 

Žáci 1. stupně chodí na obědy s vyučujícím nebo se školní družinou dle časového rozpisu. 

V rámci polední pauzy u žáků 2. stupně je nezbytně nutné, aby žáci přicházeli do školní jídelny v daný čas (tento jim třídní učitelé sdělí 30. 11. 2020).

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na ředitele školy – tel. 731 576 355.

Tomáš Louda, ředitel školy

Právě se děje

6.6.2024

Zkušební test KET-Key English Test - IX. A

Dne 6.6.2024 si žáci devátého ročníku vyzkoušeli své znalosti z anglického jazyka. Podrobili se zkušebnímu test KET-Key English Test, k

5.6.2024

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ - OBLASTNÍ KOLO v Chrudimi

Dne 5. 6. 2024 jsme se zúčastnili soutěže v první pomoci. Tuto akci pořádal Český červený kříž. Za ZŠ Ležáků soutěžilo družstvo IX.

4.6.2024

Soutěž čtenářské gramotnosti Čtenáři v MASce IV.

Představujeme Vám čtvrté pokračování soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Čtenáři v MASce IV.Vypracovali jsme dvě sady úkolů

3.6.2024

Pod olympijskými kruhy - Den dětí 2024

Celoškolní projekt s názvem „Pod olympijskými kruhy“ započal 14 dní před mezinárodním dnem dětí. Žáci se v rámci v

31.5.2024

Přihlášky na náboženství 2024/2025

Milí rodiče,  přihlášky na náboženství na nový školní rok 2024/2025 jsou k vyzvednutí v kostele v Hlinsku, jsou také

17.5.2024

Srdíčkový den

V pátek 17. května se koná tradiční veřejná sbírka jarní Srdíčkové dny, kterou pořádá obecně prospěšná spole

16.5.2024

Seznam dětí zařazených ve školním roce 2024/2025 do přípravné třídy základní školy

Seznam dětí zařazených do přípravné třídy ve školním roce 2024/2025

8.5.2024

Vítězný drive 2024 - charitativní turnaj

Srdečně zveme všechny na charitativní turnaj na podporu praktických a speciálních tříd ZŠ Ležáků "VÍTĚZNÝ DRIVE 2024" , kter

19.4.2024

Zápis do 1. tříd a přípravných tříd

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhl zápis do prvních a přípravných tříd. Všechny příchozí rodiče s dětmi vítali budoucí patro