Notice: Undefined index: image in /www/sites/4/site84324/public_html/views/ViewHeader.php on line 122

Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Kritéria pro zařazení do přípravné třídy a informace o podávání žádosti o zařazení (přijetí) do PT

18.4.2024

Vážení rodiče,

níže naleznete základní informace k předběžnému počtu zájemců o přípravnou třídu pro školní rok 2024/2025 a základní informace k organizaci podávání žádosti o zařazení (přijetí) dítěte do přípravné třídy. Předběžně je do přípravné třídy nahlášeno více jak 30 dětí – rozhodující však bude samotný počet skutečně podaných přihlášek s doporučením vydaným poradnou. Vzhledem k dané skutečnosti plánujeme v příštím školním roce otevřít dvě přípravné třídy.

 

Zde naleznete dokument „Kritéria pro zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2024/2025“. V dokumentu jsou uvedena:

  • základní kritéria pro zařazení do přípravné třídy,
  • maximální počet dětí, které bude možno do přípravné třídy v příštím školním roce zařadit (přijmout),
  • termín pro podávání žádostí ( 04. – 30. 04. 2024),
  • předávání informace o zařazení/nezařazení dítěte do přípravné třídy.

 

rovněž zde naleznete formuláře:

  1. ŽÁDOST o zařazení dítěte do přípravné třídy, včetně všech 3 příloh

Součástí žádosti bude také doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

 

  1. ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky, včetně 1 přílohy

Součástí žádosti bude také doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (či klinického psychologa) k odkladu povinné školní docházky. V případě odkladu povinné školní docházky Vás prosím, abyste žádost o odklad podali na naší škole – rozhodnutí o odkladu je součástí povinné dokumentace předávané na krajský úřad (tedy ušetříme si starosti se zajišťováním kopie daného správního řízení). Pokud se i přesto rozhodnete žádost o odklad podat na jiné škole, poprosím Vás, abyste souběžně s žádostí o zařazení do přípravné třídy přinesli i kopii rozhodnutí o odkladu. Podání žádosti o odklad na Ležákovce Vám nebrání v příštím roce podat žádost o přijetí do prvního ročníku na kterékoliv jiné škole.

 

Pokud nemáte možnost zaslané přílohy vytisknout, nic se neděje. V tištěné podobě je dostanete ve škole a společně s Vámi žádosti vyplníme – jen s sebou přineste potřebná doporučení.

 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE K TERMÍNU PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

  • ve čtvrtek 18. 04. 2024 můžete žádost podat v čase od 10 do 16 hodin
  • ve dnech 19. 04. – 30. 04. je možno žádost podat po předchozí telefonické domluvě a společně smluveném času – 731 576 355.

 

Chtěl bych Vás poprosit, abyste v maximální míře využili pro podání žádostí čtvrtek 18. 04. 2024, který máme vyhrazen čistě pro zápis.

Děkuji, Tomáš Louda.

Právě se děje

17.5.2024

Srdíčkový den

V pátek 17. května se koná tradiční veřejná sbírka jarní Srdíčkové dny, kterou pořádá obecně prospěšná spole

16.5.2024

Seznam dětí zařazených ve školním roce 2024/2025 do přípravné třídy základní školy

Seznam dětí zařazených do přípravné třídy ve školním roce 2024/2025

8.5.2024

Vítězný drive 2024 - charitativní turnaj

Srdečně zveme všechny na charitativní turnaj na podporu praktických a speciálních tříd ZŠ Ležáků "VÍTĚZNÝ DRIVE 2024" , kter

19.4.2024

Zápis do 1. tříd a přípravných tříd

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhl zápis do prvních a přípravných tříd. Všechny příchozí rodiče s dětmi vítali budoucí patro

19.4.2024

Zápis - budoucí prvňáčci a děti z přípravek

Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli přihlásit svoje děti do 1. třídy a do přípravných tříd na naši školu! Věříme,

18.4.2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim vyhlašuje 

18.4.2024

PRAKTICKÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY - ZPŮSOBY VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vážení rodiče, nezadržitelně se blíží termín zápisu dětí do 1. ročníku, proto si Vás již nyní dovolíme sezná

18.4.2024

Kritéria pro zařazení do přípravné třídy a informace o podávání žádosti o zařazení (přijetí) do PT

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k předběžnému počtu zájemců o přípravnou třídu pro školní rok 2

17.4.2024

Přípravná třída - informace pro školní rok 2024/2025

LEŽÁKOVKA nabízí ve školním roce 2024/2025 možnost vzdělávání dětí v přípravné třídě Máte doma p